Lekkie konstrukcje mebli drewnianych

KLEIBERIT oferuje producentom elementów lekkich konstrukcji, np. skrzydeł drzwiowych czy elementów mebli, asortyment klejów płynnych lub klejów topliwych PUR.
Asortyment ten obejmuje systemy niewypełnione i wypełnione oraz spieniające i niespieniające - idealnie dostosowane do konstrukcji danego elementu sandwiczowego.
Metody nanoszenia klejów to natrysk, nanoszenie walcem lub raklą przy niezwykle wysokiej wytrzymałości początkowej.
Połączenia klejone odpowiadają najwyższym wymaganiom i obciążalności.

Kleje

  • PUR Klebstoff KLEIBERIT 502.8
  • PVAC Klebstoff KLEIBERIT 301.2
  • PUR Klebstoff SK 706.1

Broszura informacyjna