Üzlənmiş Lövhələr

İndividual bərk ağac təbəqələrini (lamellae) yığaraq, müxtəlif ölçülü panellər lazım olduqda saysız-hesabsız müxtəlif ağac növlərindən istifadə etməklə istehsal edilə bilər. Bu laminat lövhələr pilləkən inşası və ya tablo və iş masası tətbiqetmələrində, eləcə də mebel hissələri üçün istifadə edilə bilər. Laminat lövhələr davamlı istehsalda və ya barmaqların birləşdirilməsi prosesləri ilə istehsal edilə bilər. Tətbiq sahəsindən asılı olaraq DIN / EN 204 uyğun olaraq D2, D3 və ya D4 yapışma keyfiyyəti olan dispersiyalı yapışqanlar istifadə olunur.

Məlumat vərəqi