Şəkilləndirmə

Şəkilləndirmə / birbaşa şəkilləndirmə prosesində HPL, CPL, vinir və çox qatlı kağızların formalaşdırılması yapışdırıcıya yüksək tələblər qoyur. Örtük materiallarının uzun müddətli qalması üçün ilkinn yapışma gücünü artırmaq lazımdır. Qurğunun sürətinə, tətbiqetmə üsuluna, nəm və temperatura davamlılığına dair tələblərdən asılı olaraq, PVAC yapışqanları və EVA, PO və PUR isti yapışqanları istifadə olunur.

Yapışqan

  • PVAC Yapışqanı KLEIBERIT 347,0
  • PVAC Yapışqanı KLEIBERIT 303,9
  • PUR HM KLEIBERIT 707,7
  • PUR HM KLEIBERIT 707,9

Məlumat vərəqi