© 3DarcaStudio – Fotolia.com

© peshkova – Fotolia.com

Parket istehsalı

Parket istilik və yaşayış keyfiyyəti ilə eyni mənadır. Gözəllik və zərifliyi uzun müddət qoruya bilmək üçün istehsalda keyfiyyətli yapışqanlardan istifadə etmək lazımdır. Yüksək nəmliyə, istiliyə və köhnəlməyə müqaviməti olan, 2 və ya 3 qatlı parketdə KLEIBERIT praktik məhsul çeşidinin əsasdır.

Yapışqan

  • PUR HM KLEIBERIT 705
  • PUR Yapışqanı KLEIBERIT 501